Hodnocení dusíkatých látek pastevních porostů a jadrných krmiv dle Cornellského systému

KOUKOLOVÁ, Marie, JANČÍK, Filip, HOMOLKA, Petr a KOUKOLOVÁ, Veronika. Hodnocení dusíkatých látek pastevních porostů a jadrných krmiv dle Cornellského systému. In Cornellský systém ve výživě dojnic. Pohořelice: AgroDigest s.r.o., 2017, s. 32-37. ISBN 978-80-270-2269-4.
Kateg. publikaceMonografie; brožury; knihy; kapitoly v knize
Interní odkaz17112.pdf
Abstrakt

Hodnocením frakcí dusíkatých látek krmiv lze získat širší pohled na trávení a vstřebávání jednotlivých živin a tím lze lépe formulovat krmnou dávku pro přežvýkavce, od které se následně odvíjí mléčná a masná produkce. Práce poskytuje informace o degradovatelnosti objemných i jadrných krmiv. U pastevní píce byla největší variabilita zjištěna pro frakci B2 a C, tedy středně degradovatelnou a nedegradovatelnou část dusíkatých látek. Mezi jadrnými krmivy vynikala lupina bílá výrazně vyšším obsahem rychle degradovatelné frakce dusíkatých látek (B1) v porovnání s ostatními krmivy a řepkové výlisky středně rychle degradovatelnou frakcí dusíaktých látek (B2).

ProjektRozvoj hospodářských zvířat v multifunkčním zemědělství
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat