Hodnocení kukuřičných hybridů jednotným systémem

LANG, J., NEDĚLNÍK, J., TŘINÁCTÝ, Jiří, JAMBOR, Václav, LOUČKA, Radko, TYROLOVÁ, Yvona a KUČERA, J. Hodnocení kukuřičných hybridů jednotným systémem. Úroda, 2015, roč. 63(12), s. 48-50. ISSN .
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz15165.pdf
Abstrakt

V práci jsou uvedeny výsledky z třetího roku pokusů v rámci výzkumného projektu NAZV MZe ČR QJ1210128 s názvem: “Inovovat systémy hodnocení kvality krmiv s důrazem na zavedení nového národního systému hodnocení“. Podle uvedených výsledků je možné konstatovat, že při sledování kvality hybridů je nutné jednotlivé ukazatele stanovovat každoročně. Získané výsledky u hybridů potom řadit podle důležitosti a účelu pěstování. Jen tak je možné vytvářet dostatečně vypovídající nabídku na daném stanovišti pro výběr nejproduktivnějších hybridů.

ProjektInovovat systémy hodnocení kvality krmiv s důrazem na zavedení nového národního systému hodnocení
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat