Imunologická a mikrobiologická kvalita mleziva a úroveň kolostrální imunity telat v chovech ČR

STANĚK, Stanislav., 2017 Imunologická a mikrobiologická kvalita mleziva a úroveň kolostrální imunity telat v chovech ČR. In Pořádání semináře. Krásná Hora nad Vltavou: Česká technologická platforma pro zemědělství, Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i. a Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., s. . ISSN
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz17157.pdf
Abstrakt

Pro chovatele dojeného skotu byl uspořádán seminář, který byl zaměřen na management odchovu telat. V úvodu byli účastníci seznámení s podnikem ZD Krásná Hora nad Vltavou – Ing. Zelenka. Dále byly prezentovány aktuality z činnosti Svazu chovatelů českého strakatého skotu. Následovala přednáška Ing. Pavla Koukala ze společnosti Mikrop Čebín s tématikou mléčné výživy telat. Výsledky zhodnocení imunologické a mikrobiologické kvality mleziva v tuzemských chovech přednesl Ing. Stanislav Staněk, Ph.D. z VÚŽV. Bylo konstatováno, že 77,4 % z celkového počtu 1381 hodnocených vzorků mleziv splňuje požadavek na imunologickou kvalitu, tj. nad 50 g/l IgG. Chovatelé byli také seznámeni s faktory, které pozitivně a negativně ovlivňují imunologickou kvalitu mleziva (pořadí laktace, doba mezi otelením a podojením apod.). Ukázány byly i rozdíly v kvalitě odhadu mleziva pomocí různých typů refraktometrů. Shrnuty byly také velmi špatné výsledky mikrobiologického hodnocení kvality mleziv – více než 70 % hodnocených vzorků velmi významně přesahovalo požadované limity celkového počtu mikroorganismů. V poslední části přednášky byli chovatelé seznámeni s možností rychlé kontroly zoohygieny napájení telat mlezivem. Dalším příspěvkem bylo vystoupení MVDr. Soni Šlosárkové, Ph.D. – výbava telat kolostrálními protilátkami – současný stav a perspektivy na farmách ČR. Chovatelé byli seznámeni s faktory managementu mlezivové výživy, které mohou ovlivnit imunitní vybavenost telat. Dále bylo konstatováno, že z celkového počtu 1143 vyhodnocených vzorků sér mělo hodnoty pod 10 g/L IgG (nedostatečná pasivní imunita) 35 % telat. Příspěvky vycházejí z řešení výzkumného projektu NAZV QJ1510219 a záměru MZERO0717.

OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat