Kde hledat rezervy v odchovu telat v průběhu období mléčné výživy?

MALÁ, Gabriela, NOVÁK, Pavel, JAROLÍMKOVÁ, A. a FLAK, V., 2018 Kde hledat rezervy v odchovu telat v průběhu období mléčné výživy?. In Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2018. Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby v.v.i., s. 32-36. ISSN 978-80-7403-205-9
Kateg. publikacePříspěvky ve sbornících
Interní odkaz18186.pdf
Abstrakt

Cílem práce bylo posoudit správnou chovatelskou praxi v chovech dojeného skotu a stanovit nejčastější rezervy při odchovu telat od narození do odstavu. Čtyřicet chovů dojeného skotu v oblasti střední Moravy a Čech bylo podrobeno auditu při hledání rezerv v chovech dojeného skotu. Byl stanoven a analyzován komplex ukazatelů pro hodnocení správné chovatelské praxe a preventivních opatření, jejichž cílem je zlepšit odchov telat v období mléčné výživy. Jednotlivé ukazatele a celkové hodnocení správné chovatelské praxe byly hodnoceny třístupňovou škálou (nízká, střední a vysoká úroveň). Největší podíl farem (60 %) dosahoval střední úrovně správné chovatelské praxe v odchovu telat v průběhu mléčné výživy. Vysoká úroveň správné chovatelské praxe byla zjištěna u 32 % zemědělských podniků a pouze 8 % z analyzovaných farem mělo nízkou úroveň správné chovatelské praxe.

ProjektVytvoření systému hodnocení biosecurity, welfare a zdraví hospodářských zvířat pro produkci zdravotně nezávadných surovin a potravin živočišného původu
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat