Kombinace pro detekci alel To/to genu tobiano u koní

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Kombinace pro detekci alel To/to genu tobiano u koní. Autoři: CZERNEKOVÁ, Vladimíra a KYSELOVÁ, Jitka.. . Užitný vzor CZ 31284 U1. 2017-12-11.
Kateg. publikaceUžitný vzor; prototyp; právní norma; ověřená technologie
Interní odkaz17221.pdf
Abstrakt

Řešení se týká kombinace primerů pro detekci alel To/to genu tobiano u koní. Gen tobiano je zodpovědný za strakatost koní.

ProjektZefektivnění systému výzkum – vývoj – inovace – transfer v oblasti živočišné výroby pro zlepšení konkurenceschopnosti agrárního sektoru
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat