Komfortní chovné prostředí - základ welfare , zdraví a biosecurity v chovech dojnic

NOVÁK, Pavel a MALÁ, Gabriela., 2016 Komfortní chovné prostředí - základ welfare , zdraví a biosecurity v chovech dojnic. In Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2016. Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., s. 33-36. ISSN 978-80-7403-155-7
Kateg. publikacePříspěvky ve sbornících
Interní odkaz16169.pdf
Abstrakt

Cílem práce bylo navrhnout ukazatele jednoduchého screeningového hodnocení chovného prostředí s důrazem na zajištění možnosti realizace behaviorálních projevů dojnice, a to krmení a napájení, ležení, odpočinek, přežvykování, sociálních interakcí, dostatek pohybu, mikroklima včetně větráni, osvětlení a dojeni. Stáje pro chov dojnic musí být v souladu s použitou technologií chovu dispozičně, technicky a provozně řešeny tak, aby cirkulace vzduchu, prašnost, teplota a relativní vlhkost vzduchu, koncentrace plynů, osvětleni a hlučnost byly udrženy v mezích, které nenaruší zdravotní stav a pohodu ustájených zvířat.

ProjektVytvoření systému hodnocení biosecurity, welfare a zdraví hospodářských zvířat pro produkci zdravotně nezávadných surovin a potravin živočišného původu
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat