Kontinuální měření kyselosti bachoru pomocí bolusů

LOUČKA, Radko, JAMBOR, Václav, TYROLOVÁ, Yvona, JANČÍK, Filip, KUBELKOVÁ, Petra, VÝBORNÁ, Alena a HOMOLKA, Petr., 2018 Kontinuální měření kyselosti bachoru pomocí bolusů. In Animal Physiology, Nutrition and Welfare 2018. České Budějovice: University of South Bohemia, s. 163-169. ISSN 978-80-7394-715-6
Kateg. publikacePříspěvky ve sbornících
Interní odkaz18206.pdf
Abstrakt

Cílem pokusu bylo potvrdit či vyvrátit hypotézu, že funkci bachoru mohou zlepšit umělohmotné kartáče (RF). Pro kontinuální (každých 15 minut) měření pH bachoru byly u 8 dojnic použity bolusy eCOW a WQL. Pokus s 28 dojnicemi trval 4 měsíce, za tu dobu byly odzkoušeny 4 krmné dávky (TMR) s různou hladinou fyzikálně efektivní vlákniny (peNDF). Každé ze 14 dojnic v pokusné skupině byly do bachoru perorálně aplikovány 3 RF ve druhé periodě s TMR1. U pokusné skupiny dojnic bylo pH o 0,2 vyšší, než ve skupině kontrolní. Rozdíly mezi skupinami byly statisticky významné v množství spotřebovaných krmiv a vyprodukovaného mléka pouze u dojnic ve druhém pokusném období s krmnou dávkou s hodnotami peNDF 13,1. Ostatní sledované ukazatele nebyly mezi skupinami významné.

ProjektAplikace precizního zemědělství v celém procesu od výroby siláží až po krmení skotu
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat