Lokalizátor ustájených zvířat

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY v.v.i. V UHŘÍNĚVSI a ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. Lokalizátor ustájených zvířat. Autoři: HART, Jan, KNÍŽKOVÁ, Ivana, HARTOVÁ, Veronika a KUNC, Petr.. Česká republika. Užitný vzor CZ 32080 U1. 2018-09-26.
Kateg. publikaceUžitný vzor; prototyp; právní norma; ověřená technologie
Interní odkaz18208.pdf
Abstrakt

Technické řešení se týká lokalizátoru zejména dojnic ve stáji založeného na bezdrátovém určení polohy konkrétní dojnice, resp. jakéhokoliv zvířete ve stáji a na pastvě, bez narušení klidu ustájeného zvířete.

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat