Lokalizátor ustájených zvířat

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY v.v.i. V UHŘÍNĚVSI a ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. Lokalizátor ustájených zvířat. Autoři: HART, Jan, KNÍŽKOVÁ, Ivana, HARTOVÁ, Veronika a KUNC, Petr.. Česká republika. Užitný vzor CZ 32080 U1. 2018-09-26.
Kateg. publikaceUžitný vzor, prototyp, právní norma, ověřená technologie
Interní odkaz18208.pdf
Abstrakt

Technické řešení se týká lokalizátoru zejména dojnic ve stáji založeného na bezdrátovém určení polohy konkrétní dojnice, resp. jakéhokoliv zvířete ve stáji a na pastvě, bez narušení klidu ustájeného zvířete.

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat