Má věk při sloučení telat do páru vliv na užitkovost a zdraví?

MALÁ, Gabriela, NOVÁK, Pavel, JIROUTOVÁ, Pavlína, KNÍŽEK, Josef, NEJEDLÁ, Eliška a PROCHÁZKA, David. Má věk při sloučení telat do páru vliv na užitkovost a zdraví?. Náš chov, 2021, roč. 81(2), s. 55-58. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz21012.pdf
Abstrakt

Cílem studie bylo vyhodnotit vliv věku spojení telat do páru na chování, užitkovost a zdraví. V průběhu II turnusů jsme na jedné farmě analyzovali 24hodinové cykly základních denních aktivit 14 telat ustájených v párech od 8. dne věku a 12 telat ustájených v párech od 31. dne věku. Sledované kvalitativní parametry (chování, zdraví) byly vyhodnoceny pomocí neparametrických testů, kvantitativní parametry (živá hmotnost, přírůstek hmotnosti, spotřeba starteru) pomocí F-testu a párového t-testu v programu TIBCO Statistika. Z výsledků vyplývá, že telata ustájená v páru od 8. dne věku vyhledávala častěji blízký kontakt druhého telete v průběhu ležení a odpočinku (o +1,83 %). Současně byla u těchto telat zjištěna signifikantně vyšší (p < 0,01) frekvence olizování povrchů kotců, výběhů a věder (o +1,13 %). Telata ustájená v páru od 8. dne dosahovala nesignifikantně vyšší živou hmotnost při odstavu a přírůstek hmotnosti za 60 dní odchovu. Telata ustájená v páru od 8. dne věku trávila delší čas příjmem starteru (o +0,18 %) a měla statisticky významně vyšší (p < 0,01) spotřebu starteru (o +11,7 kg). Telata ustájená v páru od 8. dne věku měla nesignifikantně vyšší výskyt průjmu a respiračních onemocnění (o +5,7 %).

ProjektSnížení aplikace antibiotik využitím ekologicky šetrných prebiotických a probiotických krmných aditiv ve výživě telat
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat