Management chovu prasnic

ROZKOT, Miroslav. Management chovu prasnic. Náš chov, 2018, roč. 78(5), s. 52-54. ISSN .
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz18287.pdf
Abstrakt

I když se to tak nemusí jevit, zemědělský výzkum v chovu prasat se projevil opravdu výrazně. Základní a aplikovaný výzkum ve fyziologii, výživě, genetice, chování zvířat, životním prostředí a technologii ustájení se za posledních 40 let poskytl základy pro rozvoj vysoce produktivních plemenic, ale i různých manažerských postupů a technologií, které výrazně zvýšily reprodukční schopnosti prasat.

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníChov prasat