Mastné kyseliny ve výživě skotu

NÁMĚSTKOVÁ, Petra, ČERMÁK, B. a HOMOLKA, Petr. Mastné kyseliny ve výživě skotu. Náš chov, 2005, roč. 65(11), s. P11--P19. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz5212.pdf
Abstrakt

Bylo zjištěno, že krmnou dávkou lze snadno ovlivnit složení mastných kyselin v mléce skotu. V práci jsou uvedeny další cíle výzkumu v tomto směru.

OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat