Metodická příručka pro chovatele k výrobě konzervovaných krmiv (siláží) z víceletých pícnin a trvalých travních porostů

VÝZKUMNÝ ÚSTAV PRO CHOV SKOTU, S.R.O. RAPOTÍN. Metodická příručka pro chovatele k výrobě konzervovaných krmiv (siláží) z víceletých pícnin a trvalých travních porostů. Autoři: POZDÍŠEK, Jan, MIKYSKA, František, LOUČKA, Radko a BJELKA, Marek.. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-87144-06-0. 2008-12-29.
Kateg. publikaceMetodiky certifikované; metodiky; software
Interní odkaz8175.pdf
Abstrakt

V publikaci jsou presentována doporučení, která jsou významná pro uplatnění technologií v systému chovu skotu v LFA oblastech při maximálním využití trvalých travních porostů (TTP) ve formě pastvy a konzervované píce. Cílem publikace je doporučit zemědělcům, podle čeho se mají rozhodovat při výběru víceletých pícnin (VLP) a obhospodařování TTP pro jejich využití k výživě skotu, jak vyráběnou píci sklízet, konzervovat, skladovat, upravovat a zkrmovat. Jedná se zejména o doporučení jak postupovat, aby bylo z kvalitní biomasy VLP a TTP získáno kvalitní konzervované krmivo s co nejnižšími ztrátami, a to bylo efektivně zužitkováno v krmných dávkách skotu. Na základě poznatků a praktických zkušeností autorů metodiky jsou zde uvedeny postupy pro hodnocení kvality siláží z VLP a TTP.

Ke stažení 8175
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat