Metodika odhadu plemenné hodnoty pro růstové vlastnosti býků kombinovaného plemene v odchovnách.

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Metodika odhadu plemenné hodnoty pro růstové vlastnosti býků kombinovaného plemene v odchovnách.. Autoři: KREJČOVÁ, Hana a PŘIBYL, Josef.. Česká republika. Metodika . 2007-05-21.
Kateg. publikaceMetodiky certifikované; metodiky; software
Interní odkaz7120.pdf
Abstrakt

Metodika obsahuje postup odhadu plemenných hodnot pro růstovou křivku býků kombinovaného plemene v odchovnách. Zahrnuje popis úpravy dat pro výpočty a doporučenou strukturu vstupních datových souborů. Dále je popsána navržená modelová rovnice pro odhad plemenné hodnoty průměrného denního přírůstku býků a postup při výpočtu a zpracování výsledků pomocí animal modelu s náhodnou regresí. Postupy byly přezkoušeny na datech pocházejících z testu vlastní užitkovosti býků českého strakatého plemene odchovávaných v odchovnách plemenných býků. Jsou používány při hodnocení zvířat před výběrem do plemenitby.

Ke stažení 7120
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat