Metodika odhadu plemenné hodnoty pro znaky spotřeby krmiva

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Metodika odhadu plemenné hodnoty pro znaky spotřeby krmiva. Autoři: ŽÁKOVÁ, Eliška, KRUPA, Emil a KRUPOVÁ, Zuzana.. Česká republika. Certifikovaná matodika 978-80-7403-235-6. 2020-10-14.
Kateg. publikaceMetodiky certifikované; metodiky; software
Interní odkaz20124.pdf
Abstrakt

Selekční programy zaměřené na intenzitu růstu bez sledování efektivnosti využití krmiv při ad libitném krmení, mohou vést ke snížení denního příjmu krmiva, co není z dlouhodobého hlediska žádoucí. Technologický rozvoj v systémech automatických krmných boxů umožňuje přímé využití ukazatelů příjmu krmiva v procesu šlechtění. Cílem metodiky bylo využít data z krmních stanic a vyvinout systém genetického hodnocení příjmu krmiva a aplikovat jej do rutinního systému odhadu plemenných hodnot prasat zařazených do národního šlechtitelského programu CzePig.

Ke stažení 20124
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat