Metodika odhadu plemenné hodnoty pro znaky spotřeby krmiva

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Metodika odhadu plemenné hodnoty pro znaky spotřeby krmiva. Autoři: ŽÁKOVÁ, Eliška, KRUPA, Emil a KRUPOVÁ, Zuzana.. Česká republika. Certifikovaná matodika 978-80-7403-235-6. 2020-10-14.
Kateg. publikaceMetodiky certifikované, metodiky, software
Interní odkaz20124.pdf
Abstrakt

Selekční programy zaměřené na intenzitu růstu bez sledování efektivnosti využití krmiv při ad libitném krmení, mohou vést ke snížení denního příjmu krmiva, co není z dlouhodobého hlediska žádoucí. Technologický rozvoj v systémech automatických krmných boxů umožňuje přímé využití ukazatelů příjmu krmiva v procesu šlechtění. Cílem metodiky bylo využít data z krmních stanic a vyvinout systém genetického hodnocení příjmu krmiva a aplikovat jej do rutinního systému odhadu plemenných hodnot prasat zařazených do národního šlechtitelského programu CzePig.

Ke stažení 20124
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat