Metodika odhadu plemenných hodnot dojných koz v ČR pomocí Test-Day Modelu (TDM)

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Metodika odhadu plemenných hodnot dojných koz v ČR pomocí Test-Day Modelu (TDM). Autoři: CIAPPESONI, Gabriel a MILERSKI, Michal.. Česká republika. Metodika . 2005-09-08.
Kateg. publikaceMetodiky certifikované; metodiky; software
Interní odkaz5345.pdf
Abstrakt

Byla navržena metodika pro odhady plemnných hodnot dojných koz pomocí metody Test-Day AM. Byly popsány předevaluační hodnocené vlastnosti., úpravy dat, modelové rovnice a variančně-kovarianční matice. Součástí metodiky je schéma postupu činnnosti při odhadech plemenných hodnot dojných koz.

Ke stažení 5345
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat