Metodika odhadu plemenných hodnot pro průměrné přírůstky v odchovnách plemenných býků masného skotu

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Metodika odhadu plemenných hodnot pro průměrné přírůstky v odchovnách plemenných býků masného skotu. Autoři: VOSTRÝ, Luboš, PŘIBYL, Josef a VESELÁ, Zdeňka.. Česká republika. Metodika 978-80-86454-93-1. 2007-11-21.
Kateg. publikaceMetodiky certifikované; metodiky; software
Interní odkaz7301.pdf
Abstrakt

Byla vypracována metodika pro odhad plemenných hodnot pro vlastní užitkovost plemenných býků v odchovnách plemenných býků masného skotu. K odhadu je využívána metoda BLUP ? Animal model. V metodice je uvedená navržená modelová rovnice jednoznakového modelu.

Ke stažení 7301
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat