Metody zajišťování pokusů pro stanovení kvality siláží

LOUČKA, Radko, HOMOLKA, Petr, JANČÍK, Filip, KUBELKOVÁ, Petra, TYROLOVÁ, Yvona a VÝBORNÁ, Alena. Metody zajišťování pokusů pro stanovení kvality siláží. Úroda, 2017, roč. LXV(12, vědecká příloha), s. 563-566. ISSN 0139-6013.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz17211.pdf
Abstrakt

Cílem práce bylo otestovat 3 metody zajišťování pokusů pro stanovení kvality siláží. Pro účely hodnocení průběhu a výsledku konzervace za podmínek, které se nejvíce blíží podmínkám v silážním žlabu, bylo otestováno použití dvou typů speciálních pytlů z polypropylenové síťoviny. Do každého pytle bylo vloženo bateriové čidlo pro měření teploty, pytle byly uložené do silážované píce v silážním žlabu. Druhou testovanou metodou bylo silážování píce do plastového kontejneru IBC. Množství takto vyrobené siláže stačí k zajištění bilančního pokusu se skopci. Účinnost konzervačního přípravku při silážování píce v anaerobních podmínkách byla odzkoušena s využitím přístroje na odsávání vzduchu z plastového sáčku naplněného silážovanou pící. Všechny testované metody se osvědčily. S jejich využitím byly získány výsledky využitelné ve výzkumu i v praxi.

ProjektRozvoj hospodářských zvířat v multifunkčním zemědělství
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat