Minipigs as Laboratory Animals - Review

ROZKOT, M., VÁCLAVKOVÁ, E. & BĚLKOVÁ, J. Minipigs as Laboratory Animals - Review. Research in Pig Breeding, 2015, roč. 9(1), s. 42619. ISSN .
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkazhttp://_data/publikace/15174.pdf