Možnosti řízení zdraví mléčné žlázy v prostředí robotického dojení

PRÁŠEK, J., NOVÁK, Pavel a SMOLA, J., 2019 Možnosti řízení zdraví mléčné žlázy v prostředí robotického dojení. In Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2019. Praha Uhříněves: Výzkumný ústasv živočišné výroby v.v.i., s. 72-75. ISSN 978-80-7403-226-4
Kateg. publikacePříspěvky ve sbornících
Interní odkaz19197.pdf
Abstrakt

Robotické dojení se stává v současnosti populárním způsobem získávání mléka. Použití automatického dojicího systému ovšem sebou přináší nejen výhody, ale také rizika. Jedním z nich je riziko intramamární infekce přenášené dojicím robotem. Cílem studie je zhodnocení implementace pravidelného monitorovacího systému, který zahrnuje analýzu dat, kultivaci krav s rizikem mastitidy pomocí faremní kultivace MicroMast (CZ) a návrh individuálního léčebného protokolu, ve vztahu ke spotřebě antimikrobiálních látek.

OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat