Možnosti šlechtění na nové znaky u dojeného skotu

KRUPOVÁ, Zuzana, KRUPA, Emil, ZAVADILOVÁ, Ludmila, WOLFOVÁ, Marie a PŘIBYL, Josef. Možnosti šlechtění na nové znaky u dojeného skotu. Náš chov, 2019, roč. 79(2), s. 86-89. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz19062.pdf
Abstrakt

Cílem práce bylo začlenit onemocnění paznehtů a efektivnost využití krmiv jako možné šlechtitelské cíle plemene holštýn a stanovit předpokládanou selekční odezvu u současných a nových znaků selekčního cíle. V případě aktuálních i nových znaků cíle byla vypočtena žádoucí selekční odezva (např. 70 kg mléka, -0,006 onemocnění paznehtů a -0,002 kg sušiny krmiva, vše vyjádřeno na rok). V případě, že tyto znaky byly rovněž začleněny mezi selekční kritéria, genetický zisk u nových znaků by mírně vzrostl a u současných znaků by ekonomický zisk mírně poklesl o -5%.

ProjektOptimalizace Českého národního programu pro šlechtění prasat se zvláštním ohledem na funkční a reprodukční znaky, Dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat