Může mechanická stimulace bachoru snížit riziko acidózy?

LOUČKA, Radko, HOMOLKA, Petr, JANČÍK, Filip, KUBELKOVÁ, Petra, VÝBORNÁ, Alena, TYROLOVÁ, Yvona a JAMBOR, Václav., 2018 Může mechanická stimulace bachoru snížit riziko acidózy?. In Animal Physiology, Nutrition and Welfare 2018. České Budějovice: University of South Bohemia, s. 122-126. ISSN 978-80-7394-715-6
Kateg. publikacePříspěvky ve sbornících
Interní odkaz18205.pdf
Abstrakt

Cílem pokusu bylo zjistit vliv vnějšího zásahu (mechanickou stimulací sliznice bachoru pomocí kartáčů RF) do práce bachoru u vysokoužitkových Holštýnských dojnic a změny ve složení krmné dávky (TMR) na množství nadojeného mléka a jeho kvalitu, dobu příjmu krmiva a jeho spotřebu, frekvenci přežvykování a na pH v bachoru. Testovány byly 2 TMR, obě byly záměrně sestaveny tak, aby se svými parametry pohybovaly na hranici rizika acidózy, tedy aby byly otestovány v extrémních podmínkách, ale s předpokladem vysoké užitkovosti. Aplikace RF, ani změna TMR, se však na sledovaných ukazatelích významně neprojevily

ProjektOmezení rizik spojených s výživou skotu s vysokou užitkovostí
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat