Národní a nadnárodní genomické hodnocení holštýnského skotu

PEŠEK, Petr, PŘIBYL, Josef, ZAVADILOVÁ, Ludmila a ŠPLÍCHAL, Jiří. Národní a nadnárodní genomické hodnocení holštýnského skotu. Náš chov, 2016, roč. 76(7), s. 24-25. ISSN .
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz16068.pdf
Abstrakt

Národní genomické plemenné hodnoty pro holštýnský skot jsou předpovídány jednokrokovou metodou ssGBLUP. Tato metoda využívá soubory domácí kontroly užitkovosti, původy zvířat a molekulárně-genetické údaje. Vyhodnocuje souběžně všechny genotypované i negenotypované jedince v populaci. Předpovědi domácích genomických plemenných hodnot jsou porovnány se zahraničními hodnotami přepočtenými Interbullem na podmínky ČR metodou GMACE. Byly zjištěny střední až vysoké korelace pro vlastnosti produkce, dlouhověkost i znaky lineárního popisu zevnějšku. Zjištěné korelace svědčí o vysoké přesnosti předpovědi národních genomických plemenných hodnot a o vhodnosti metody ssGBLUP pro jejich předpověď

ProjektGenomická selekce dojeného skotu
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat