Národní systém testace hybridů kukuřice

ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUM, SPOL. S.R.O. TROUBSKO, VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI, NUTRIVET, S.R.O., POHOŘELICE a SVAZ CHOVATELŮ ČESKÉHO STRAKATÉHO SKOTU V PRAZE.. Národní systém testace hybridů kukuřice. Autoři: LANG, Jaroslav, LOUČKA, Radko, JAMBOR, Václav, NEDĚLNÍK, Jan, TYROLOVÁ, Yvona, TŘINÁCTÝ, Jiří a KUČERA, Josef.. Česká republika. Ověřená technologie ZV312/2016. 2015-10-13.
Kateg. publikaceUžitný vzor; prototyp; právní norma; ověřená technologie
Interní odkaz15168.pdf
Abstrakt

Podstata ověřené technologie spočívá v uplatnění návrhu na jednotný systém testování hybridů kukuřice za účelem jejich výběru pro daný podnik, resp. danou oblast a pro dané využití na siláž, zrno, bioplyn či jiné detailnější varianty v rámci těchto kategorií. Výsledky, získané v letech 2012 – 2014 na pokusných pozemcích v Troubsku a v Uhříněvsi byly ověřeny v letech 2014 a 2015 v polních Pokusech ve dvou geograficky rozdílných lokalitách Kouty (Třebíčsko) a Říčany u Brna. Výsledky byly smluvně převzaty Svazem chovatelů českého strakatého skotu.

ProjektInovovat systémy hodnocení kvality krmiv s důrazem na zavedení nového národního systému hodnocení
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat