Nástavec na ultrazvukovou hlavici pro sonografii zmasilosti a protučnělosti ovcí

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Nástavec na ultrazvukovou hlavici pro sonografii zmasilosti a protučnělosti ovcí. Autoři: MILERSKI, Michal.. Česká republika. Patentový spis CZ 309277 B6. 2022-07-13.
Kateg. publikacePatenty
Interní odkaz22295.pdf
Abstrakt

Řešení se týká konstrukce nástavce na ultrazvukovou hlavici, k jehož tělu (1) je připevněna obruba (2), ke které je z vnější strany připevněna matka (12), do níž je upevněn bodec (13). Protilehle od matky (12) je na obrubě (2) připevněna objímka (3) se stahovacím šroubem (4), kterou prochází kabel (5) od ultrazvukové hlavice. Dále je k horní straně těla (1) nástavce připevněna objímka (6) se dvěma šrouby (7), upevňujícími pumpičku (8), z které vede hadička (9) k zásobníku (14) gelu. K tělu (1) je nástavce připevněn ochranný kryt (10) šrouby (11). Tento nástavec umožňuje spojit bodec (13) pro rozčesání vlny a/nebo pumpičku (8) a zásobník (14) ultrasonografického gelu s ultrazvukovou hlavicí echokamery, čímž lze dosáhnout výrazného zrychlení provádění ultrazvukových měření oproti postupnému používání tří oddělených nástrojů. Přínosem řešení je snížení pracovní náročnosti ultrazvukových měření a zlepšení životní pohody zvířat.

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat