Nedostatky ve výživě jako příčina onemocnění skotu

KUBELKOVÁ, Petra, HOMOLKA, Petr a ČERMÁK, B. Nedostatky ve výživě jako příčina onemocnění skotu. Náš chov, 2006, roč. 66(9), s. 77-79. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz6164.pdf
Abstrakt

Nedostatky ve výživě dojnic (nízká koncentrace živin, nevyvážená krmná dávka, nevyhovující struktura krmné dávky, špatná kvalita objemných krmiv, zdravotní závadnost krmiv) negativně ovlivňují kvalitu mléka, plodnost a zdravotní stav a způsobují značné ekonomické ztráty předčasným vyřazením dojnice z chovu. V předložené práci jsou popsány různé typy onemocnění a možnosti jejich léčby.

OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat