Nové materiály venkovních individuálních boxů a welfare

MALÁ, Gabriela, NOVÁK, Pavel. JIROUTOVÁ, Pavlína, KNÍŽEK, Josef, PROCHÁZKA, David a SLAVÍKOVÁ,Martina. Nové materiály venkovních individuálních boxů a welfare. Náš chov, 2020, roč. 80(1), s. 54-57. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz20006.pdf
Abstrakt

Cílem sledování bylo posouzení vlivu dvou různých typů venkovních individuálních boxů pro ustájení telat na vybrané ukazatele bioklimatu, užitkovost a welfare v průběhu různých makroklimatických období roku. Sledování se uskutečnilo v 6 venkovních individuálních boxech (VIB) v jednom chovu v průběhu 3 let. Dvě malé VIB jsou vyrobeny z pevného bílého polyetylénu, mají zastřešený větrací otvor a čtyři VIB střední velikosti jsou vyrobeny z extrudovaného neprůsvitného polyetylénu. V průběhu pokusu byla zjišťována průměrná teplota a relativní vlhkost vzduchu ve VIB, živá hmotnost při narození a při odstavu, průměrný denní přírůstek celkem u 41 telat. Získaná data byla vyhodnocena pomocí F-testu a párového t-testu na odpovídajících hladinách významnosti (porodní hmotnost, živá hmotnost při odstavu, průměrný denní přírůstek), obecného lineárního modelu (teplota a relativní vlhkost vzduchu) a Kruskal-Wallisovým testem (teplotně-vlhkostní klima) v programu Statistika (StatSoft 9). Na základě sledovaných dat je možné konstatovat, že telata ustájena v průběhu horkého letního makroklimatického období ve středních VIB z extrudovaného polyetylénu nebyla vystavena účinkům tepelného stresu v porovnání s telaty ustájenými v malých polyetylenových VIB. Selháním lidského faktoru však telata ustájená ve VIB z extrudovaného polyetylénu měla nižší úroveň tepelné pohody, v důsledku nevhodného používání regulace větracích otvorů, ale současně vyšší úroveň welfare v důsledku většího životního prostotu a možnosti volného pohybu.

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat