Nové stáje v alternativním chovu prasat

ROZKOT, Miroslav a FRYDRYCHOVÁ, Soňa. Nové stáje v alternativním chovu prasat. Náš chov, 2022, roč. 82(4), s. 42-43. ISSN .
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz22052.pdf
Abstrakt

Smiřovat bychom se rozhodně ne měli s poklesem soběstačnosti v pro dukci ov masa u nás. Ostatně (časy se přece mění) s enormním nárůstem cen pohonných hmot se určitě stane, že stoupnou i náklady na dopravu a dovoz nebude tak výhodný. Také to, že nejúrodnější orná pole v Evropě se mění na pole válečná by mělo být výstrahou . Nemůžeme si však myslet, že to zvládnou chovatelé sami. To by bylo možné, kdyby nebyl současný dotační systém v Evropské unii. Jak jinak si vysvětlit že u nás, kde jsou nákupní ceny prasat nízké, není po prasatech vyšší poptávka? Naši chovatelé nejsou horši než ti ve zbytku Evropy.

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníChov prasat