Obsah minerálních látek v biomase druhově pestrého travního porostu podhorské oblasti ovlivněný předchozí rozdílnou intenzitou pasty

PAVLŮ, Klára, HOMOLKA, Petr, PAVLŮ, V. a HEJCMAN, M., 2016 Obsah minerálních látek v biomase druhově pestrého travního porostu podhorské oblasti ovlivněný předchozí rozdílnou intenzitou pasty. In Kostelecké inspirování 2016. Praha: Česká zamědělská univerzita, s. 60. ISSN
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz16237.pdf
Abstrakt

Cílem této studie bylo určit optimální dobu na pastvu a optimální termín pro sklizeň sena ve vztahu k výživovým požadavkům pro skot a kvalitu nadzemní biomasy. Výsledky práce ukazují, že optimální termín pro sklizeň sena a pastvu podhorské mezofilní louky je konec května až polovina června.

OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat