Ochlazovací systém pro chov dojnic s centrálním autonomním ovládáním skrápěcích trysek

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Ochlazovací systém pro chov dojnic s centrálním autonomním ovládáním skrápěcích trysek. Autoři: KUNC, Petr a KNÍŽKOVÁ, Ivana.. Česká republika. Ověřená technologie OT/VÚŽV/06/2022. 2022-11-28.
Kateg. publikaceUžitný vzor; prototyp; právní norma; ověřená technologie
Interní odkaz22188.pdf
Abstrakt

Podstatou technologie je inteligentní řídící jednotka na bázi průmyslového počítače (PLC). Tato řídící jednotka stájového ochlazovací systému automatizuje zapínání a vypínaní přívodu vody do ochlazovacích sprch. K aktivaci výstupu dochází na základě pohybu snímaného pohybovým čidlem. Řídící jednotka programově určuje dobu a čestnost sepnutí na základě nastavených provozních parametrů. Tyto provozní parametry je možné průběžně měnit. Konfigurace je řešena bezdrátovou komunikací. Řešení je realizováno centralizovaným způsobem.

ProjektTransfer výsledků výzkumu, vývoje a inovací do praxe v oblasti chovu hospodářských zvířat a jeho další ekonomické zefektivnění
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat