Odběry vzorků siláže

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Odběry vzorků siláže. Autoři: LOUČKA, Radko, JANČÍK, Filip, KUBELKOVÁ, Petra, TYROLOVÁ, Yvona, VÝBORNÁ, Alena, HOMOLKA, Petr a KOUKOLOVÁ, Veronika.. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-7403-223-3. 2019-12-12.
Kateg. publikaceMetodiky certifikované; metodiky; software
Interní odkaz19254.pdf
Abstrakt

Siláže jsou velmi nestabilním materiálem Při styku se vzduchem u nich dochází k velmi rychlé aerobní degradaci. Proto je důležitý správný odběr siláží. Metodika shrnuje poznatky jak odebírat vzorky siláží a jakým způsobem je správně uchovávat do doby jejich laboratorní analýzy.

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
Ke stažení 19254
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat