Odhad plemenné hodnoty prasat od roku 2005

WOLF, Jochen, WOLFOVÁ, Marie a ŽÁKOVÁ, Eliška. Odhad plemenné hodnoty prasat od roku 2005. Náš chov, 2005, roč. 65(7), s. P24-P28. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz5081.pdf
Abstrakt

Je popsán dosavadní způsob odhadu plemenné hodnoty prasat a je poukázáno na změny, které nastaly v metodice odhadu od počátku roku 2005. Změnil se systém testace a tím i znaky, které lze hodnotit. Proto byly nově odhadnuty genetické parametry pro znaky, které jsou nyní zahrnuty do genetického hodnocení prasat (celoživotní přírůstek, podíl libového masa, a u mateřských plemen navíc počet živě narozených selat v prvém a dalších vrzích). U otcovských plemen jsou nyní při odhadu plemenné hodnoty zohledněny i údaje o užitkovosti kříženců otcovských plemen.

OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat