Odhad produkce mléka z hybridů kukuřice

LOUČKA, Radko, JAMBOR, Václav KUČERA, J., LANG, J., NEDĚLNÍK, J., TŘINÁCTÝ, Jiří a TYROLOVÁ, Yvona. Odhad produkce mléka z hybridů kukuřice. Náš chov, 2015, roč. 75(3), s. 62-65. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz15021.pdf
Abstrakt

Hybridy kukuřice lze hodnotit podle několika kritérií. Cílem experimentů v Troubsku a Praze-Uhříněvsi bylo v roce 2014 porovnat v obou lokalitách 16 hybridů s různou raností, různým typem zrna, způsobu dozrávání (stay green) a zařazení mezi silážní nebo zrnové. V Troubsku byly v porovnání s Prahou zjištěny rozdílné (P

ProjektInovovat systémy hodnocení kvality krmiv s důrazem na zavedení nového národního systému hodnocení
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat