Odhady plemenných hodnot u ovcí

MILERSKI, Michal. Odhady plemenných hodnot u ovcí. Náš chov, 2006, roč. 66(11), s. příloha 10. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz6356.pdf
Abstrakt

Základním předpokladem pro genetický pokrok ve šlechtěné populaci je zejména spolehlivost odhadů plemenných hodnot. Zpracování dat z kontroly užitkovosti metodou BLUP Animal Model významně přispívá ke zvyšování spolehlivosti odhadů. Nutností však je přesné provádění kontroly užitkovosti, spolehlivé určování rodičovství a vytváření testačního prostředí. Omezením ve šlechtění ovcí u nás je absence umělé inseminace.

OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat