Otázka respiračních onemocnění prasat ve výkrmu ve vztahu ke klimatickým faktorům ve stáji

VOKŘÁLOVÁ, J., NOVÁK, Pavel a MALÁ, Gabriela., 2017 Otázka respiračních onemocnění prasat ve výkrmu ve vztahu ke klimatickým faktorům ve stáji. In Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2017. Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., s. . ISSN 978-80-7403-170-0
Kateg. publikacePříspěvky ve sbornících
Interní odkaz17257.pdf
Abstrakt

Faktory, které potenciálně ovlivňují růstovou schopnost výkrmových prasat, zahrnují fyzikální (vliv teploty, hustota zastájení, přístup k vodě a krmení), sociální (počet prasat v oddělení, přesuny) a mikrobiální (sanitace, segregace) podmínky, které mohou přispívat k fyziologickému nebo imunologickému stresu. Je stále otázkou přímá korelace mezi klimatickými parametry a rozšiřováním kontagiózních onemocnění mezi prasaty. S větší pravděpodobností se uplatní méně kontagiózní původci onemocnění jako Actinobacillus pleuropneumoniae.

ProjektVytvoření systému hodnocení biosecurity, welfare a zdraví hospodářských zvířat pro produkci zdravotně nezávadných surovin a potravin živočišného původu
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat