Plemenná hodnota pro dlouhověkost u holštýnského skotu

ZAVADILOVÁ, Ludmila a KAŠNÁ, Eva. Plemenná hodnota pro dlouhověkost u holštýnského skotu. Praha Uhříněves: Výzkumný ústasv živočišné výroby v.v.i., 2018, 21 s. ISBN
Kateg. publikaceOstatní..
Počet stran21
Interní odkaz18291.pdf
Abstrakt

Na základě metodiky Odhad plemenné hodnoty pro dlouhověkost dojeného skotu modelem s náhodnou regresí, postup testace, ZAVADILOVÁ, Ludmila a KAŠNÁ Eva, Certifikovaná metodika ISBN 978-80-7403-186-1, 2018 byl proveden odhad plemenných hodnot pro dlouhověkost u holštýnského skotu a srovnání výsledků s víceznakovým postupem a odhady plemenných hodnot pro dlouhověkost na základě dosavadního rutinního postupu. Závěrem je třeba říci, že zatímco oficiální postup odhadu plemenných hodnot pro dlouhověkost nadhodnocuje mladé býky, jejichž dcery doposud neprokázaly svou dlouhověkost, také ne všechny použité lineární modely poskytují věrohodné odhady. Při jejich vzájemném porovnání jsme zjistili, že odhad plemenných hodnot víceznakovým modelem je stabilní. Pořadové korelace s rutinními odhady byla vždy záporné bez ohledu použitý výběr plemenných hodnot. Zároveň i lépe konverguje při výpočtu a tudíž jsou výsledné odhady více spolehlivé než u modelů s náhodnou regresí, které konvergují velice špatně. Tyto modely poskytovaly pořadové korelace s rutinním výpočtem závislé na výběru plemenných hodnot. Ukázalo se, že jejich výsledky velmi závisí na použité funkci náhodné regrese, Víceznakový model proto doporučujeme pro další použití v oficiálním odhadu, kde by nahradil po implementační době současný model založený na nelineární regresi.

ProjektVýzkum genetických vztahů mezi dlouhověkosti, plodností, znaky zdraví vemene a končetin u skotu a ovcí, Dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat