Pohybové chodby ve stájích a mimo ně

STANĚK, Stanislav. Pohybové chodby ve stájích a mimo ně. Náš chov, 2016, roč. 76(Příloha), s. 8-10. ISSN .
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz16082.pdf
Abstrakt

Zdravé krávy denně stojí na nohou 10 až 12 hodin. Každý chovatel by měl mít proto zájem na tom, aby podlahy pohybových chodeb ve stáji i mimo ni byly kvalitní a řádně udržované. V článku jsou uvedeny požadavky na pevné podlahy (kvalita betonového povrchu, třídy betonu aj.). Velký důraz je kladen na správné drážkování podlah (eliminace pádů krav, stanovení teoretického retenčního objemu apod.) s optimální hloubkou 10 až 20 mm a vzdáleností drážek 80 až 100 mm u krav. Specifická část je věnována použití matrací v pohybových chodbách pro krávy a výhodám jejich použití (rychlost pohybu, délka kroku apod.).

ProjektRozvoj hospodářských zvířat v multifunkčním zemědělství
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat