Polymorfismus genu LPL u východofríské ovce a jeho vliv na kvalitu jogurtového nápoje

SZTANKÓOVÁ, Zuzana, BORKOVÁ, Markéta, RYCHTÁŘOVÁ, Jana, SMOLOVÁ, Jana, ELICH, Ondřej, ŠVEJCAROVÁ, Martina a BRZÁKOVÁ, Michaela. Polymorfismus genu LPL u východofríské ovce a jeho vliv na kvalitu jogurtového nápoje. Náš chov, 2022, roč. 82(7), s. 39-41. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz22101.pdf
Abstrakt

Jedním z významných faktorů, který může mít vliv na profil mastných kyselin v ovčím mléce a jeho produktech, je polymorfismus kandidátních genů lipogenních enzymů. Cílem této studie bylo zjistit vliv variant kandidátního genu enzymu lipoprotein lipase (LPL) ve sledovaném stádě východofríských ovcí na základní složky mléka a na zastoupení mastných kyselin v mléce a z něj vyrobených jogurtových nápojů. Pro stanovení genetických variant v oblasti 3’UTR LPL genu na pozici 74 (T/C), 130 (T/C) a 133(T/A) byla použita metoda SNaP shot. Molekulární analýza byla provedena na 139 východofríských ovcích. Převládajícím genotypem byla genotypová kombinace CCCCAA a CTCTAT, podle které bylo vybráno čtyřicet zvířat rozdělených do dvou skupin (A, B). V roce 2017 byly ze směsných vzorků mléka podle genetické kombinace odebíraných od května do června vyrobeny jogurtové nápoje obsahující probiotika a prebiotika. Ve vzorcích mléka použitých k výrobě jogurtových nápojů, se stanovovaly následující parametry: obsah bílkovin, tuku, laktózy a celkové sušiny a profil mastných kyselin (MK). Z výsledků je zřejmé, že byly zjištěny rozdíly ve složení mléka i v profilu mastných kyselin. Obsah tuku a sušiny byl statisticky průkazně vyšší v mléce zvířat s genotypovou kombinací CTCTAT ve srovnání s CCCCAA. Kromě toho mléko i jogurtový nápoj s touto kombinací měly statisticky průkazný nižší obsah kyseliny palmitové a výraznější nižší obsah hypocholestrolemických kyselin. Cílená produkce ovčího mléka od zvířat s různými genotypy LPL může pozitivně ovlivnit profil mastných kyselin jak v mléce, tak i ve výrobcích

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníBiologie reprodukce, Genetika a šlechtění hospodářských zvířat