Popis populací genových zdrojů

KOTT, Tomáš. Popis populací genových zdrojů. Náš chov, 2006, roč. 66(4), s. 77-78. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz6051.pdf
Abstrakt

Práce se zabývá analýzou genetických vztahů mezi populacemi pomocí dvou skupin genetických markerů – mitochondriální a mikrosatelitní DNA.

OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat