Pozitivní vliv animal modelu na užitkovost prasat

WOLFOVÁ, Marie, WOLF, Jochen a ŽÁKOVÁ, Eliška. Pozitivní vliv animal modelu na užitkovost prasat. Náš chov, 2005, roč. 65(5), s. P26-P30. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz5065.pdf
Abstrakt

Byl stanoven genetický a fenotypový trend pro produkční a reprodukční znaky u mateřských plemen prasat za období testu 1990 až 2004. Genetický trend byl vyšší v období po zavedení víceznakového BLUP animal-modelu do odhadu plemenné hodnoty prasat (období roku narození zvířat 1997 až 2003). V tomto období byl průměrný roční genetický trend pro podíl libového masa 0,22 a 0,26 % pro plemeno česká landrase (ČLA) a české bílé ušlechtilé (ČBU); pro celoživotní přírůstek pak 5,45 a 4,13 g/den.

OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat