Precizní hodnocení kukuřičné siláže I.

JAMBOR, Václav, VOSYNKOVÁ, Blažena, SYNKOVÁ, Hana, HOMOLKA, Petr, LOUČKA, Radko a HAVLÍČEK, Stanislav. Precizní hodnocení kukuřičné siláže I.. Náš chov, 2023, roč. 83(12), s. 26-28. ISSN .
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz23182.pdf
Abstrakt

V poslední době se pro hodnocení nutriční hodnoty krmiv používají přístroje NIR (spektrometry v blízké infračervené vlnové délce). Získání výsledků hodnocení testovaného krmiva je s nimi mnohem rychlejší a levnější. Bohužel, přesnost těchto přístrojů je odvislá od přesnosti kalibrace jednotlivých typů krmiv podle chemicky stanovených hodnot, čím více zahrnutých analýz, tím bývá i vyšší přesnost kalibrace. Přístroje je navíc nutné dokalibrovávat. V příspěvku je na několika příkladech uvedeno, jak jsou siláže hodnoceny po stránce nutriční, dietetické i z pohledu kvality fermentace.

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat