Predikce bachorové degradovatelnosti dusíkatých látek krmiv enzymaticky s bromelainem

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Predikce bachorové degradovatelnosti dusíkatých látek krmiv enzymaticky s bromelainem. Autoři: TOMÁNKOVÁ, Olga a HOMOLKA, Petr.. Česká republika. Metodika 978-80-7403-012-3. 2008-03-18.
Kateg. publikaceMetodiky certifikované; metodiky; software
Počet stran19
Interní odkaz8120.pdf
Abstrakt

Metodika je zaměřena na enzymatické stanovení rozsahu bachorové degradace dusíkatých látek proteázou bromelainem in vitro. Předností bromelainu je stabilní specifická aktivita, na rozdíl od nejčastěji používané proteázy Pronasa E. Jsou stanoveny predikční rovnice pro jednotlivé skupiny krmiv, které umožňují zjistit skutečné hodnoty degradovatelnosti.

Ke stažení 8120
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat