Preference nových znaků ve šlechtění prasat

KRUPOVÁ, Zuzana, ŽÁKOVÁ, Eliška, KRUPA, Emil, SVITÁKOVÁ, Alena a MICHALIČKOVÁ, Monika. Preference nových znaků ve šlechtění prasat. Náš chov, 2017, roč. 77(3), s. 44-46. ISSN .
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz17018.pdf
Abstrakt

Výrobní a ekonomické podmínky se pro chovatele prasat v celé Evropě výrazně mění a v šlechtitelských programech hrají stále důležitější roli funkční znaky a efektivnost využití krmiv. Cílem práce bylo prozkoumat, jak jsou tyto změny reflektovány domácími šlechtiteli prasat a které znaky jsou v současnocti preferovány jako selekční kritéria prasat. Z výsledků vyplývá spokojenost šlechtitelů se současným směřováním šlechtění prasat. Kromě současných selekčních kritérií (růst, reprodukce a kvalita masa) jsou u mateřské a otcovské populace prasat preferovány také znaky jako celkový počet struků (63 %, resp. 13 % šlechtitelů), kvalita spermatu (25 % šlechtitelů u obou populací), dlouhověkost prasnic (38 %, resp. 0 % šlechtitelů) a efektivní využití krmiva (38 %, resp. 75 % šlechtitelů). Při definování preferenčních bodů (vah) jednotlivých znaků se důležitost znaků lišila v závislosti na charakteru populace, pro kterou byly znaky hodnoceny (mateřská vs. otcovská plemena) a četnosti preferovaných znaků.

ProjektOptimalizace Českého národního programu pro šlechtění prasat se zvláštním ohledem na funkční a reprodukční znaky
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat