Přípravy k přímému šlechtění na zdraví paznehtů dojnic v ČR

FLEISCHER, Petr, ZAVADILOVÁ, Ludmila a KAŠNÁ, Eva. Přípravy k přímému šlechtění na zdraví paznehtů dojnic v ČR. Náš chov, 2018, roč. 78(9), s. 50-51. ISSN .
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz18136.pdf
Abstrakt

Zdravotní problémy paznehtů a končetin představují celosvětově jednu ze tří nejzásadnějších „každodenních“ zdravotních komplikací v chovu dojnic. Nemoci paznehtů (přesně nemoci a léze prstů) lze seskupovat do skupin či naopak členit na řadu nemocí či poruch. Na základě mezinárodních publikací a vlastních výsledků dědivosti jednotlivých skupin nemocí paznehtů a jejich genetických korelací mezi sebou autoři navrhují používat v další práci směřující k přímému šlechtění na zdraví paznehtů dojnic v ČR znaky / členění nemocí paznehtů od znaku nemoci paznehtů souhrnně, přes znaky infekční nemoci, nemoci rohového pouzdra – až po znaky dvojic či přímo jednotlivých nemocí paznehtů v případech dostatku spolehlivých dat.

ProjektVýzkum genetických vztahů mezi dlouhověkosti, plodností, znaky zdraví vemene a končetin u skotu a ovcí, Dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat