Regenerační pastva ovcí a koz

ŽÁKOVÁ, Irena a BÍLEK, Miloslav. Regenerační pastva ovcí a koz. Náš chov, 2006, roč. 66(3), s. 81-82. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz6041.pdf
Abstrakt

Výběr diety ovcí a koz při pastvě na skalních stepích z hlediska vertikální struktury (jednotlivých pater porostu) byl průkazně ovlivněn druhem zvířete i specifickými podmínkami spásaného území. Zjištěné mezidruhové rozdíly ve výběru diety lze využít přiaplikaci smíšené pastvy ovcí a koz jako metody údržby krajiny.

OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat