Rizika kažení siláží

LOUČKA, Radko. Rizika kažení siláží. Krmivářství, 2023, roč. 27(5), s. 18-20. ISSN .
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz23118.pdf
Abstrakt

Protože chceme vysokoprodukční a zdravá zvířata, zvláštní pozornost by se měla věnovat hygienické kvalitě siláží. Siláže rizikové látky buď obsahují nebo jsou jimi kontaminovány. Možností prevence a ochrany siláží před kažením je několik. Chemická a mikrobiologická rizika jsou spojena především s nedostatečně fermentovanými silážemi. Lze se jim vyhnout použitím správných postupů při výrobě siláží a vytvářením podmínek, které podporují rychlé a dostatečné snížení pH siláže, např. aplikací vhodných silážních přípravků. Důležité je i zabránění aerobnímu kažení po otevření sila.

OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat