Rozdílná výživa dojnic v období stání na sucho

KUDRNA, Václav, ILLEK, Josef, ČERMÁKOVÁ, Jana, VÝBORNÁ, Alena, JOCH, Miroslav a LANG, Petr., 2014 Rozdílná výživa dojnic v období stání na sucho. In Lazarové dni výživy a veterinárnej dietetiky XI.. Košice: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie, s. 98-101. ISSN 978-80-8077-408-0
Kateg. publikacePříspěvky ve sbornících
Interní odkaz14113.pdf
Abstrakt

Pro zjištění vlivu rozdílné strategie krmení v průběhu zasušení byl proveden pokus s 18 vysokoužitkovými dojnicemi. Krávy byl rozděleny do 2 skupin (9 v každé z nich), které se lišily v krmné dávce, jež jim byla podávána od 21. dne před očekávaným otelením: krávy ze skupiny K dostávaly klasickou krmnou dávku pro zasušené dojnice s koncentráty, zatímco dojnice skupiny P byly krmeny krmnou dávkou s nízkým obsahem živin, ale bohatou na bílkovinné složky. Krávy skupiny P měly vyšší příjem sušiny a vyšší užitkovost než zvířata skupiny K. Tyto rozdíly byly statisticky významné. Lze konstatovat, že dieta s vyšším podílem pšeničné slámy a vyšším podílem proteinů, podávaná od 21. dne před očekávaným otelením, může zlepšit spotřebu živin a zvýšit mléčnou užitkovost.

ProjektRozvoj hospodářských zvířat v multifunkčním zemědělství
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat