Sání telat versus strojní dojení

KNÍŽKOVÁ, Ivana a KUNC, Petr. Sání telat versus strojní dojení. Náš chov, 2005, roč. 65(10), s. P34-P35. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz5167.pdf
Abstrakt

V práci je porovnáván vliv sání telete a strojního dojení na mléčnou žlázu. Bylo zjištěno, že starší telata (před odstavem v 60 dnech věku) zatěžovala sáním struky více než strojní dojení.

OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat