Screeningové hodnocení – předpoklad zdraví, produkce a ekonomické rentability chovu dojného skotu

NOVÁK, Pavel, MALÁ, Gabriela a JAROLÍMKOVÁ, Alžběta. Screeningové hodnocení – předpoklad zdraví, produkce a ekonomické rentability chovu dojného skotu. Náš chov, 2018, roč. 78(10), s. 47-51. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz18203.pdf
Abstrakt

Stáje pro chov dojnic musí být dispozičně, technicky a provozně řešeny tak, aby všechny ukazatele chovného prostředí a technologické systémy chovu negativně neovlivňovaly zdravotní stav a pohodu ustájených zvířat. Cílem práce bylo upozornit na možnosti jednoduchého screeningového hodnocení chovného prostředí s důrazem na zajištění realizace behaviorálních projevů dojnice, krmení, napájení, ležení, odpočinku, přežvykování, sociálních interakcí, pohybu, mikroklima včetně větrání, osvětlení a dojení.

ProjektVytvoření systému hodnocení biosecurity, welfare a zdraví hospodářských zvířat pro produkci zdravotně nezávadných surovin a potravin živočišného původu
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat