Silážní přípravek

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI a ING. ANDREI NOVIK, PRAHA. Silážní přípravek. Autoři: NOVIK, Andrei, LOUČKA, Radko, TYROLOVÁ, Yvona, VÝBORNÁ, Alena, JANČÍK, Filip, KUBELKOVÁ, Petra a HOMOLKA, Petr.. Česká republika. Užitný vzor CZ 32516 U1. 2019-01-30.
Kateg. publikaceUžitný vzor; prototyp; právní norma; ověřená technologie
Interní odkaz19012.pdf
Abstrakt

Nový silážní přípravek na bázi biopolymeru poly-beta-hydroxy máselné kyseliny má konzistenci podobnou zahuštěné melase, je v kapalné formě, má objemovou hustotu 1300 kg/m3. Přípravek je bez geneticky modifikovaných látek (GMO). Základní funkcí přípravku je blokace nežádoucích metabolitů při fermentaci a aerobní degradaci siláží. Tento přípravek lze uplatnit jako silážní přípravek pro zlepšení kvality fermentace pícnin.

ProjektZefektivnění systému výzkum – vývoj – inovace – transfer v oblasti živočišné výroby pro zlepšení konkurenceschopnosti agrárního sektoru
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat