Silážování kukuřice za různých podmínek

TYROLOVÁ, Yvona. Silážování kukuřice za různých podmínek. Úroda, 2021, roč. 69(9), s. 62-64. ISSN .
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz21101.pdf
Abstrakt

V příspěvku jsou popsány hlavní principy silážování kukuřice v různých podmínkách a funkce jednotlivých složek, které se přidávají do siláží pro vylepšení fermentačního procesu.

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat